Η έκδοση πιστοποιητικών από το Τμήμα Διαθηκών γίνεται κατόπιν αιτήσεως, στην οποία επικολλάται μεγαρόσημο των τριών ευρώ, με την προσκόμιση των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών. Επιπλέον απαιτείται μεγαρόσημο των δυο ευρώ για κάθε αιτούμενο πιστοποιητικό.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης (ή μη δημοσίευσης άλλης) διαθήκης:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.

Ωράριο συναλλαγής με το κοινό: Καθημερινά, πλην Δευτέρας, 10:00-13:00.

Αποποιήσεις κληρονομίας λαμβάνουν χώρα κατόπιν ραντεβού, στο τηλέφωνο 2810-342884.

Πληροφορίες: Γραφείο 1, Ισόγειο.