Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Το Ειρηνοδικείο στεγάζεται στην οδό Σμύρνης αρ. 26, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και της Γραμματείας του διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού των δικαστηρίων και κατάστασης των δικαστικών λειτουργών (ν. 1756/1988, ως ισχύει), του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000), του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 3655/17.10.2017, Τεύχος Β).